PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Dźwigniki samochodowe pod dozorem

Data: 2016-10-28

Z pobieżnych szacunków wynika, że niewielu właścicieli warsztatów samochodowych wywiązuje się z obowiązku zgłaszania dźwigników samochodowych do UDT. Najprawdopodobniej po prostu brakuje im wiedzy. Tymczasem dźwigniki samochodowe podlegają dozorowi technicznemu od 1 lipca 2001 roku. 

more

Leasing w działalności przedsiębiorstwa

Data: 2016-10-28

Leasing jest bardzo wygodną dla przedsiębiorcy metodą wyposażania przedsiębiorstwa w niezbędne do jego funkcjonowania środki materialne. Dzięki tej konstrukcji prawnej można znacząco ograniczyć początkowe koszty potrzebne do rozkręcenia działalności oraz – w przypadku przedsiębiorstw...

more

Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.

Data: 2016-10-28

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka kapitałowa mająca osobowość prawną, samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Odpowiedzialność za zobowiązania obejmuje cały majątek spółki i w tym zakresie jest nieograniczona. 

more

Rusza program gwarancji de minimis dla MŚP

Data: 2016-10-28

Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym...

more

Zrozumieć potrzeby Klienta

Data: 2016-10-28

Ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBIGS) specjalizuje się we wspieraniu mazowieckich firm w zakresie międzynarodowego transferu innowacyjnych technologii. 

more
4 5 6 7 8 9 10