PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

REACH bez tajemnic. Część 3.

Data: 2016-10-28

Według przepisów rozporządzenia 1907/2006/WE dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu podczas prowadzonej przez siebie działalności...

more

PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu

Data: 2016-10-28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego w 2013 r. mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie...

more

Stan realizacji działań związanych z reformą regulacji w 2009 r.

Data: 2016-10-28

Już od dłuższego czasu decydenci unijni i polscy mają świadomość, że sposób stanowienia prawa ma znaczący wpływ na to, czy jest ono skutecznie wykonywane. Świadomość ta przejawia się w realizowanej przez Unię Europejską i Polskę polityce poprawy otoczenia regulacyjnego, która ma na celu zarówno...

more

Materiały reklamowe. Używanie znaków towarowych

Data: 2016-10-28

Przeglądając materiały reklamowe promujące sprzedawców, często natykamy się w nich na logotypy różnych, często dobrze rozpoznawalnych marek. Wielu sprzedawców, umieszczając je we własnych materiałach reklamowych, nie zastanawia się, czy taka praktyka jest zgodna z przepisami. Udzielenie odpowiedzi...

more

Rozporządzenie REACH bez tajemnic. Część 4.

Data: 2016-10-28

Przepisy rozporządzenia REACH wprowadziły do prawa chemicznego definicję wyrobu. Zgodnie z nią wyrób oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny. I właśnie te elementy decydują o jego funkcji w stopniu większym niż jego...

more
3 4 5 6 7 8 9