PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Rozporządzenie REACH bez tajemnic. Część 1

Data: 2016-10-28

1 czerwca 2010 roku minęły 3 lata, od kiedy rozporządzenie 1907/2006/WE, zwane w skrócie rozporządzeniem REACH, obowiązuje w Unii Europejskiej. Skrót REACH pochodzi od pierwszych angielskich liter podstawowych elementów tego aktu prawnego, to jest: rejestracji (ang. Registration), oceny (ang. Evaluation),...

more

Czy polscy przedsiębiorcy tworzą strategię?

Data: 2016-10-28

Firmy najczęściej identyfikują sens i cel działalności z zapewnieniem przychodów ze sprzedaży oraz zysków. Elementy te (tzw. krótkookresowe) – w rankingu wskazywanych celów firmy – zdecydowanie dominują nad elementami długofalowymi, na przykład budową trwałych relacji z klientami, partnerami...

more

Rozporządzenie REACH bez tajemnic. Część 2.

Data: 2016-10-28

Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące REACH (1907/2006/WE) zrewolucjonizowało wprowadzanie na rynek substancji chemicznych. Najwięcej obowiązków nałożyło na producentów i importerów. W rozporządzeniu jasno zostały określone szczegółowe zobowiązania producentów oraz importerów ze względu...

more

O dozorze technicznym. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Data: 2016-10-28

Urządzenia techniczne eksploatuje podczas swojej działalności ogromna liczba firm dużych i małych, produkcyjnych i usługowych. Przed przystąpieniem do eksploatacji niektórych z nich należy uzyskać w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT)  decyzję zezwalającą na ich użytkowanie. 

more
2 3 4 5 6 7 8