PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Marketing eksportowy

Data: 2016-10-28

Od 2008 r. gospodarka światowa boleśnie odczuwa skutki kryzysu zapoczątkowanego załamaniem sektora finansów w USA. To zjawisko przełożyło się na kryzys gospodarczy będący konsekwencją braku pieniądza na finansowanie nie tylko nowych inwestycji, ale również bieżącej działalności przedsiębiorstw...

more

Marka regionalna, cz. II

Data: 2016-10-28

Przykładem dużej konsekwencji w budowaniu marki regionalnej pod nazwą Suwalszczyzna – kraina jak baśń są inicjatywy podejmowane przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną (SIRT). 

more

Zamówienia na roboty budowlane

Data: 2016-10-28

Inspiracją do znowelizowania przepisów dotyczących umów z podwykonawcami była obserwowana na rynku budowy dróg patologia polegająca na nieterminowym regulowaniu bądź nieregulowaniu należności na rzecz podwykonawców robót, co doprowadziło do szeregu upadłości.

more

Konsultacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego

Data: 2016-10-28

Szanowni Przedsiębiorcy! Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP. Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Test...

more

Stażysta z KE w Twojej firmie

Data: 2016-10-28

Zapraszamy firmy z branży chemicznej do udziału w "Enterprise Experience Programme", który jest realizowany przez Komisję Europejską (KE). W ramach programu pracownicy KE mają możliwość odbycia tygodniowego stażu w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na ternie Unii Europejskiej. Zgłoszenia...

more
1 2 3 4 5 6 7