PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Informacja publiczna ponownie przetworzona

Data: 2016-10-28

Dostęp do informacji publicznej może wydawać się tematem zarezerwowanym dla dziennikarzy oraz szeroko pojętej sfery administracji publicznej. Jednak coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, zaczyna dostrzegać potencjał tkwiący w korzystaniu z ogromnej liczby informacji zgromadzonych przez administrację...

more

Zamówienia publiczne w Niemczech

Data: 2016-10-28

Zamówienia publiczne w Republice Federalnej Niemiec rokrocznie osiągają wartość około 350 mld EUR. Dokładne dane dotyczące wielkości tych kwot są przedmiotem statystycznego udokumentowania zamówień, zawartego w „Statistische Daten im öffentlichen Beschaffungswesen”, którego opracowaniem zajmuje...

more

.

Data: 2016-10-28

W toku postępującej globalizacji coraz większego znaczenia nabiera współpraca między podmiotami gospodarczymi z różnych krajów. 

more

Poradnik eksportera

Data: 2016-10-28

Skuteczne dostarczenie towaru na nowe rynki eksportowe wymaga dopełnienia kilku formalności. Zanim wyrób trafi do odbiorcy należy przejść przez procedury celne. 

more

Marketing eksportowy

Data: 2016-10-28

Od 2008 r. gospodarka światowa boleśnie odczuwa skutki kryzysu zapoczątkowanego załamaniem sektora finansów w USA. To zjawisko przełożyło się na kryzys gospodarczy będący konsekwencją braku pieniądza na finansowanie nie tylko nowych inwestycji, ale również bieżącej działalności przedsiębiorstw...

more
1 2 3 4 5 6 7