PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Podsumowanie tygodnia 31/08

Data: 2018-09-03

"Podsumowanie tygodnia" to cotygodniowa publikacja, w której zebrane są ciekawe i ważne z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw informacje dotyczące życia gospodarczego w Polsce. Można tam znaleźć zagadnienia dotyczące prawa i jego zmian, inwestycji przedsiębiorstw, wsparcia firm przez...

more

Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech

Data: 2018-06-20

W dniu 18 kwietnia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja niemieckiego prawa zamówień publicznych1. Jej celem było wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich z 26 lutego 2014 r., a mianowicie ogólnej dyrektywy 2014/24/UE2 oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez...

more

Reklama behawioralna w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

Data: 2018-06-20

Nie jest żadną tajemnicą stwierdzenie, że reklama internetowa jest tym bardziej skuteczna, im bardziej została dopasowana do odbiorcy. Oznacza to, że konkretnemu internaucie należy wyświetlać treści, które mogą go zainteresować albo zaspokoić jego bieżące potrzeby, ponieważ w takich przypadkach...

more

Środki ochrony indywidualnej. Rozporządzenie 2016/425

Data: 2018-06-20

Środki ochrony indywidualnej (dalej także: SOI) są niezbędnym elementem wyposażania każdego pracownika, którego wykonywana praca wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia. Mają na celu ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracownika. W związku z ryzykiem,...

more
1 2 3 4 5 6 7