PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech

Data: 2018-06-20

W dniu 18 kwietnia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja niemieckiego prawa zamówień publicznych1. Jej celem było wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich z 26 lutego 2014 r., a mianowicie ogólnej dyrektywy 2014/24/UE2 oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez...

more

Reklama behawioralna w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

Data: 2018-06-20

Nie jest żadną tajemnicą stwierdzenie, że reklama internetowa jest tym bardziej skuteczna, im bardziej została dopasowana do odbiorcy. Oznacza to, że konkretnemu internaucie należy wyświetlać treści, które mogą go zainteresować albo zaspokoić jego bieżące potrzeby, ponieważ w takich przypadkach...

more

Środki ochrony indywidualnej. Rozporządzenie 2016/425

Data: 2018-06-20

Środki ochrony indywidualnej (dalej także: SOI) są niezbędnym elementem wyposażania każdego pracownika, którego wykonywana praca wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia. Mają na celu ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracownika. W związku z ryzykiem,...

more

Usługi płatnicze. Co zmieniają dyrektywa PSD2 i nowelizacja ustawy

Data: 2018-06-14

Przyjęcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych, czyli tzw. dyrektywy PSD2, jest uznawane za olbrzymią szansę dla sektora usług płatniczych. Przepisy tego aktu prawnego nie tylko bowiem zwiększają poziom bezpieczeństwa wspomnianych usług, ale przede wszystkim wprowadzają nowe usługi płatnicze...

more
1 2 3 4 5 6 7