Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Data: 2017-02-17

Przy świadczeniu usług konwencjonalnych podstawowe znaczenie ma czynnik ludzki, gdyż jego zróżnicowanie i konieczność adaptacji do zmiennych potrzeb klientów zdają się ograniczać mechanizację, charakteryzującą procesy produkcyjne1. Waga czynnika ludzkiego przy świadczeniu usług na rynku wewnętrznym...

more

Umowa administracyjna – ankieta dla przedsiębiorców

Data: 2017-02-10

Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad przygotowaniem przepisów, które przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości załatwiania sprawy w urzędzie poprzez umowę administracyjną....

more

Ekologiczne i energooszczędne budownictwo. Moda czy konieczność spełnienia...

Data: 2017-02-06

Koncepcja pasywnego, zrównoważonego i tzw. zielonego budownictwa narodziła się już we wczesnych latach 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy kryzys energetyczny i zanieczyszczenie środowiska zwróciły uwagę społeczeństw w wielu państwach na potrzebę znalezienia takich rozwiązań budowlanych, które pozwoliłyby...

more

Renomowane znaki towarowe. Rozszerzona ochrona w świetle orzecznictwa

Data: 2017-02-06

Znaki towarowe pełnią niezwykle istotną funkcję w obrocie – przede wszystkim pozwalają na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego, ale także stanowią nośnik informacji lub reklamy o towarach i usługach. Na bazie znaku towarowego jest budowana renoma...

more
1 2 3 4 5 6