PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

eIDAS

Data: 2017-03-23

Coraz więcej usług, w tym publicznych, jesteśmy w stanie załatwić przez internet. Z tego powodu, zdaniem prawodawcy wspólnotowego, budowanie zaufania do internetu jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego.

more

Kwitnąca współpraca

Data: 2016-10-28

Enterprise Europe Network uczestniczyło w nawiązaniu współpracy pomiędzy szwedzką projektantką Lisą Hilland i polskim przedsiębiorcom specjalizującym się w produkcji wyrobów z ceramiki szlachetnej. Ty też możesz znaleźć partnera za pośrednictwem Enterprise Europe Network.

more

Międzynarodowy rynek obuwniczy

Data: 2016-10-28

Udział przemysłu obuwniczego w gospodarce poszczególnych państw Unii Europejskiej ma różną wartość, wykazuje odmienną dynamikę rozwoju, jest mniej lub bardziej nowoczesny. Jego wspólną i bezdyskusyjną cechą w tych wszystkich krajach jest natomiast to, że pogarsza się pozycja producentów unijnych...

more

Międzynarodowy rynek gier wideo

Data: 2016-10-28

Rynek gier komputerowych (często używane zamiennie określenie gry wideo) zaczął się kształtować w połowie lat 70. Przedsiębiorstwa tworzące wtedy ten rynek były małymi, zespołowymi inicjatywami. W tamtym okresie produkcja gier nie wymagała dużych nakładów finansowych, a przedstawicieli...

more

Kluczowe surowce UE

Data: 2016-10-28

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący kluczowych surowców dla UE, który został opracowany przez grupę roboczą, w skład której wchodzili eksperci ministerstw narodowych odpowiedzialnych za surowce mineralne, instytucji geologicznych i przemysłu poszczególnych państw członkowskich.

more

Wewnętrzny rynek produktów kosmetycznych

Data: 2016-10-28

Od 11 lipca 2013 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów kosmetycznych. Zastąpi ono dotychczasowe przepisy zawarte w Ustawie o kosmetykach z 2001 r. Wejście ich w życie ma uprościć i zharmonizować normy regulujące rynek kosmetyków we wszystkich państwach...

more
1 2 3 4 5 6 7