PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Skorzystaj z naszych usługSieć Enterprise Europe Network świadczy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:

  • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE,
  • pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii,  
  • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami,
  • udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami (Celem uzyskania odpowiedzi na zapytanie, należy wypełnić formularz kontaktowy. Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona drogą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od jego rejestracji),  
  • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów,
  • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi,
  • wspieranie udziału MSP w programie ramowym UE Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

 

Skorzystaj ze schematu, aby sprawdzić, które usługi Enterprise Europe Network najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

 

Biuletyn Euro Info i inne publikacje
Istotnym narzędziem informacyjnym jest miesięcznik Biuletyn Euro Info adresowany do małych i średnich firm, instytucji okołobiznesowych oraz samorządowych. Biuletyn zawiera aktualną i konkretną informację dotyczącą instytucji europejskich, programów unijnych, targów, konferencji, euro, społeczeństwa informacyjnego i innych zagadnień istotnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przykładowy Biuletyn Euro Info (tutaj)

Osoby zainteresowane bezpłatną prenumeratą Biuletynu mogą zaprenumerować naszą gazetę (tutaj).

Ponadto ośrodki sieci wydają rozmaite publikacje dotyczące m.in. prawa unijnego, dostępu do finansowania oraz rynków zagranicznych. Publikacje te są dostępne w dziale Publikacje.