Wsparcie dla biznesu
w zasięgu ręki

Jak sprawdzić stawki podatku VAT i akcyzy w krajach członkowskich

Obowiązujące w krajach członkowskich stawki podatku VAT można sprawdzić na stronie internetowej Komisji Europejskiej korzystając z załączonego linku.
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Komisja Europejska opublikowała także na swoich stronach informacje dotyczące systemu podatku VAT w każdym z państw członkowskich:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

Korzystając z bazy danych VIES (VAT Information Exchange System) można sprawdzić numer VAT kontrahenta z dowolnego państwa członkowskiego UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm

Na stronach Komisji Europejskiej można także sprawdzić stawki akcyzy na alkohol, papierosy oraz energię w poszczególnych państwach członkowskich UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm

Wszystkie informacje, które można znaleźć pod wskazanymi powyżej linkami dostępne są w języku angielskim.

Artykuł został zaktualizowany 6 września 2010 r. przez Justynę Kulawik, EEN Warszawa

Jeśli widzisz błąd w artykule, prosimy o mail'a na adres een@parp.gov.pl