PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Ulga podatkowa na B+R. Mechanizm wsparcia innowacji w MŚP w 2018 r.

Data: 2018-04-19

Ulga podatkowa na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która od 2016 r. zastąpiła mało popularną ulgę innowacyjną, to zachęta coraz częściej stosowana zarówno przez duże, jak i przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2018 r. po raz kolejny zwiększono limity odliczeń podatkowych...

more

Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check

Data: 2018-03-07

Ośrodki Enterprise Europe Network na terenie Polski świadczą bezpłatne usługi audytu innowacyjności opartego na metodologii Innovation Health Check lub IMP3rove mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach projektów finansowanych jest ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020. 

more
1 2 3 4