PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

242 firmy z 30 krajów z dofinansowaniem w ramach Instrumentu MŚP

Data: 2018-07-13

242 małe i średnie przedsiębiorstwa z 30 krajów wybrała w ostatniej rundzie Komisja Europejska do finansowania w ramach I Fazy Instrumentu MŚP.  Są wśród nich trzy firmy z Polski. Laureaci otrzymają łącznie 12 milionów euro na wprowadzanie na rynek swoich innowacyjnych pomysłów.

more

Polska firma Agromat nominowana do nagrody Enterprise Europe Network Awards 2018

Data: 2018-06-14

Nagroda Enterprise Europe Network Award 2018 ma na celu wyróżnienie usług sieci w ciągu ostatnich 10 lat, które doprowadziły lub przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Z pomocą sieci uhonorujemy również inspirujących przedsiębiorców, którzy wprowadzają innowacje i rozwijają...

more

.

Data: 2018-06-07

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) we współpracy ze spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o. uruchomił Klub Innowacji. To nowa formuła wymiany informacji między środowiskiem naukowców i przedsiębiorcami oraz inspirowania obu stron do rozwijania innowacji i komercjalizacji...

more
1 2 3 4 5