PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

„Innowator Śląska 2013”

Data: 2016-10-28

Już po raz szósty przyznano nagrody dla najbardziej innowacyjnych śląskich przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych. Laureatami konkursu „Innowator Śląska 2013” zostali: LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska Andrzej Dyszkiewicz z Cieszyna, Ekomax z Gliwic, Prevac z Rogowa...

more

Strategia inteligentnej specjalizacji

Data: 2016-10-28

Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) stanowi zasadniczy komponent europejskiej polityki wobec regionów. Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące określenia dziedzin i branż decydujących o przewadze konkurencyjnej i potencjale rozwojowym kraju i regionów związane są z nowym...

more

Inwestycje w działalność badawczo-rozwojową

Data: 2016-10-28

Wśród ważniejszych raportów prezentujących dane dotyczące wspierania działalności innowacyjnej opartej na aktywności badawczo-rozwojowej należy wymienić coroczne raporty „EU industrial R&D investment soreboard” opracowywane przez Joint Research Centre w ramach Directoriate-General for Research...

more

Konkurs na projekty badawcze

Data: 2016-10-28

Konkurs dla zrzeszeń branżowych małych i średnich przedsiębiorstw dotyczący projektów badawczychw ramach Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking). 

more
1 2 3 4 5 6 7