PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

35. Hemisferyczny Kongres Latynoamerykańskich Izb Handlowych (CAMACOL)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na tegoroczny 35. Kongres Hemisferyczny Latynoamerykańskich Izb Handlowych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej (CAMACOL).Kongres odbędzie się w dniach 2 - 5 czerwca 2014 r., w prestiżowym centrum hotelowo-konferencyjnym Biltmore, w Miami na Florydzie. Misja adresowana jest przede wszystkim do firm  z  branży IT, green Tech oraz eco Tech.

Camacol to największe coroczne forum izb gospodarczych, organizacji handlowych oraz rządowych agencji zajmujących się wymianą towarów i usług, jak też ekspozycja największych firm z USA i Ameryki Łacińskiej. Misją Kongresu Hemisferycznego jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy firmami z Ameryki Łacińskiej i USA, a resztą świata. W zeszłorocznej edycji Kongresu udział wzięło ponad 80 firm z USA i Ameryki Łacińskiej, zorganizowano 423 spotkania match-makingowe, a łączna wartość deklarowanych przez uczestników intencji zawarcia umów gospodarczych wyniosła 57 mln USD.

 

files/download/2013/AgaP/USA/CAMACOL/logo_CAMACOL.png

 

Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej oferty na rynku obu Ameryk, a także nawiązania kontaktów z firmami z USA oraz z Ameryki Łacińskiej, a w dalszej perspektywie zwiększenia wymiany handlowej z tymi krajami. Udział w tym projekcie niewątpliwie stwarza szansę na otwarcie nowych perspektywicznych rynków zbytu dla polskich przedsiębiorstw.

 

Ponadto, wszystkie firmy biorące udział w Kongresie będą miały możliwość uczestniczenia w zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie konferencji „Poland - United States - Latin America Business Opportunities” oraz wydarzeniu promocyjno-networkingowym (3 czerwca).

 

Wydarzenia te odbędą się w ramach współorganizowanych przez Ambasadę RP w Waszyngtonie oraz Polsko-Amerykańską Izbę Handlową Florydy Dni Polskich na Kongresie Camacol. W poprzednich latach swoje dni miały Chiny (2013 r.) oraz Hiszpania (2012 r.), a Kongres swoja obecnością uświetnili Ministrowie Gospodarki Hiszpanii oraz Panamy.

 

Program Kongresu obejmuje seminaria, panele dyskusyjne, sesje plenarne, spotkania networkingowe, sesje matchmakingowe, business lunch, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z przedstawicielami biznesu z obu Ameryk.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

http://camacol.org/wp-content/uploads/2014/02/35CongressRegistrationForm.pdf

 

 

Betty Gradera - Corporate Relations / Events Manager - Hemispheric Congress, e-mail: bettyg@camacol.org

Z kopią na adres: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl  

 

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Koszty udziału

 

Istnieją 3 warianty uczestnictwa w Kongresie:

 

Opłata w wysokości wynosi 1200 USD, na która się składa opłata rejestracyjna   (400 USD) oraz koszt stoiska na Expo (800 USD), obejmuje:

 • 2 śniadania,  
 • 2 lunche biznesowe,
 • 3 przyjęcia koktajlowe,
 • uczestnictwo w sesjach plenarnych kongresu oraz seminariach,
 • stoisko na Expo (1,8 m x 3 m) przez 3 dni,
 • bezpłatny dostęp do WIFI na Expo,
 • bezpłatne podłączenie stoiska do prądu,
 • sesje match-makingowe,
 • kolacja w czasie uroczystej gali oraz przyjęcie koktajlowe,
 • bezpłatne miejsce parkingowe na terenie hotelu.

Istnieje możliwość uczestniczenia w Kongresie wykupując tylko opłatę rejestracyjna (400 USD), która obejmuje:

 • 2 śniadania,
 • 2 lunche biznesowe,
 • 3 przyjęcia koktajlowe,
 • uczestnictwo w sesjach plenarnych kongresu oraz seminariach,
 • kolacja w czasie uroczystej gali oraz przyjęcie koktajlowe,
 • bezpłatne miejsce parkingowe na terenie hotelu.

Uczestniczenie w Kongresie wykupując tylko stoisko na Expo (800 USD) obejmuje:

 • stoisko na Expo (1,8 m x 3 m) przez 3 dni,
 • bezpłatny dostęp do WIFI na Expo,
 • bezpłatne podłączenie stoiska do prądu,
 • sesje match-makingowe,
 • 3 przyjęcia koktajlowe,
 • bezpłatne miejsce parkingowe na terenie hotelu.

Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Koszt zakwaterowania w Hotelu Biltmore, w którym odbywa się Kongres wynosi 201 USD
(w tym podatek 49USD).

(http://www.biltmorehotel.com/meetings/facilities.php)

 

Dofinansowanie udziału w misji

Uczestnictwo w misji gospodarczej organizowanej przez PARP wiąże się z możliwością uzyskania dofinansowania przyznawanego przez Ministerstwo Gospodarki, udzielanego w formule pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych.

Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych netto, do których należą między innymi przelot, zakwaterowanie, przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamowych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 8000 zł. Z formy takiego dofinansowania może skorzystać jedna osoba z danego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. warunków przyznania dofinansowania.

 

Rejestracja

Zainteresowanych wzięciem udziału w misji prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl nie później niż do 27 marca 2014 r.

 

Dodatkowo osoby zamierzające ubiegać się o pomoc de minimis proszone są o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w oryginale na nasz adres pocztowy, wraz
z poniższymi dokumentami:

- kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych LUB oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie LUB oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;

- odpis KRS (aktualny, max 3 miesiące) podpisany za zgodność z oryginałem (może być to KRS wygenerowany na stronie https://ems.ms.gov.pl/) lub - w przypadku braku wpisu do KRS - zaświadczenie o działalności (do ściągnięcia za strony https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx).

 


Adres pocztowy, na który należy wysłać dokumenty:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agnieszka Promianowska
Departament Promocji Gospodarczej
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do tego na podstawie dokumentu rejestrowego i opieczętowane pieczęciami firmy i tych osób.


Dodatkowych informacji udziela:

P. Agnieszka Promianowska, tel.: 22 432 83 74,

e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl