PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Misja gospodarcza MSZ do Senegalu i WKS, 16-24 marca 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wizycie z komponentem gospodarczym w Republice Senegalu oraz Republice Wybrzeża Kości Słoniowej  w dniach 16-24 marca 2016 roku.

Do udziału zachęcamy zwłaszcza polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego (m.in. przetwórstwa), zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznego (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych, itd.), naftowo-gazowego, budowlanego i infrastruktury transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy).

Wstępny program wizyty przewiduje m.in. spotkania w wybranych resortach gospodarczych w Dakarze i Abidżanie, organizację seminarium z udziałem instytucji rządowych z Senegalu i WKS oraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych działających w tych krajach, a także udział w forach biznesowych w obu państwach. Zainteresowanych udziałem w wizycie, zapraszamy także do udziału w seminarium przedwyjazdowym, które odbędzie się 19 lutego w godz. 10:00-12:00 w siedzibie MSZ (Al. J.Ch. Szucha 21, Warszawa). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 17 lutego 2016 r.na adres anna.maleta@msz.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi o przesyłanie potwierdzeń uczestnictwa w wizycie na adres e-mail (anna.maleta@msz.gov.pl, 22 523 86 63) , w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego br. Zgłoszenia udziału w misji należy dokonać poprzez załączony formularz.