PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Inne

.

Data: 2017-12-06

Kończący się powoli 2017 był pierwszym rokiem programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym czasie zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne na 7 międzynarodowych wydarzeniach branżowych. Ze stoisk skorzystało w sumie prawie 200 polskich firm.

more

.

Data: 2017-10-17

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie "Rola Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w planie rozwoju Kolumbii ze szczególnym uwzględnieniem departamentu Bogota – Cundinamarca", które odbędzie w dniach 14-15 listopada 2017 r. w Bogocie w Kolumbii.

more

.

Data: 2017-06-23

Zapraszamy przedstawicieli polskich firm z branży ICT do udziału w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas targów Futurecom w Brazylii. Do 12 września firmy mogą przesyłać materiały promocyjne.

more
1 2 3 4 5 6 7