PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

VII Forum Jednolitego Rynku (Single Market Forum - SIMFO), 8 czerwca 2018 r., Warszawa

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zaprasza do udziału w VII Forum Jednolitego Rynku (Single Market Forum - SIMFO), współorganizowanym we współpracy z Komisją Europejską w dniu 8 czerwca 2018 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie. Pierwsze Forum odbyło się z inicjatywy polskiej Prezydencji w 2011 r., a każda kolejna edycja jest okazją do dyskusji na temat wyzwań stojących przed rynkiem wewnętrznym UE oraz promocji instrumentów jednolitego rynku.Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod nazwą: Swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku - wyzwania i możliwości, a gospodarzem będzie Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Głównymi tematami będą bariery w handlu transgranicznym w UE oraz propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej dot. pakietu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady wzajemnego uznawania.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Rejestracji udziału można dokonać w trybie on-line, na stronie internetowej Komisji Europejskiej (tam również program wydarzenia): http://SIMFO2018.teamwork.fr,hasło: WARSAW. Po zarejestrowaniu się na stronie, w ciągu kilku dni otrzymają Państwo potwierdzenie. W przypadku dodatkowych pytań związanych z forum prosimy o kontakt z Panią Tamarą Konarską, e-mail: tamara.konarska@mpit.gov.pl, tel.: (22) 693-55-14. W załączeniu przesyłam projekt programu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2018.