PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Nabór do konkursu „V4 Innovators in Israel Training Program”

Nabór zakończony 22 października 2018 r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z obszaru:  • ICT,
  • Biotechnologii lub ochrony zdrowia,
  • Transport, Smart Mobility, sektor samochodowy,
  • FinTech – technologie dla sektora finansowego,
  • Cyberbezpieczeństwo, cybernetyka, sztuczna inteligencja

to  konkurs „V4 Innovators in Israel Training Program” jest dla Ciebie.

Do 22 października 2018 r. trwa nabór wniosków do pilotażowego konkursu szkoleniowego.

Celem pilotażu jest wsparcie start-upów /pracowników inkubatorów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów (lub rozwiązań, produktów, usług) i dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu.

Pilotaż ten jest też  skierowany do pracowników inkubatorów odpowiedzialnych za wsparcie startupów.  

Wybranych w konkursie kandydaci będą mogli skorzystać 2,5 tygodniowego bezpłatnego szkolenia przygotowanego specjalnie dla podmiotów z wymienionych wyżej branż, które odbędzie się w Hajfie (Izrael) w dniach 3-19 grudnia 2018 r.

Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie)

Nabór wniosków prowadzony jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w terminie do 22 października 2018 r.

Informacje nt. pilotażowego konkursu, zasad udziału w konkursie oraz dokumenty aplikacyjne oraz wstępny program szkolenia są dostępne na stronie https://www.visegradfund.org/news/call-applications-v4-innovators-israel-training-program/