Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Nowa Specjalna Strefa Ekonomiczna na Łotwie - konferencja

Data: 2017-02-10

W dniach 3-4 marca 2017 r. w Dyneburgu odbędzie się konferencja poświęcona prowadzeniu działalności biznesowej w regionie Łatgalii. Okazją do organizacji wydarzenia jest uruchomienie w 2017 r. Specjalnej Stefy Ekonomicznej obejmującej południowo-wschodnią część Łotwy.

more

Polsko-indonezyjskie spotkanie biznesowe

Data: 2017-01-19

Polsko-Indonezyjska Rada Biznesu we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Ambasadą Republiki Indonezji w Warszawie zapraszają do udziału w polsko-indonezyjskim spotkaniu biznesowym, które odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w Warszawie. 

more

Tokio: Seminarium promujące polskie technologie IT

Data: 2017-01-09

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 16 czerwca 2017 r. w Tokio, a którego celem będzie promocja w Japonii polskich rozwiązań IT dla sektora FinTech. Organizatorami wydarzenia są Wydział Polityczno-Ekonomiczny oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio. 

more

Konferencja "Successful R&I in Europe 2017"

Data: 2017-01-31

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej współpracy przy projektach badawczych w ramach programu Horyzont 2020, "Successful R&I in Europe 2017", która odbędzie się w dniach 2 - 3 marca 2017 r....

more
1 2 3 4 5 6 7