PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Instrument Podziału Ryzyka (RSI)

Data: 2016-10-28

Fundusze strukturalne to nie jedyne źródło finansowania polskich przedsiębiorstw. Krajowe instytucje finansowe (np. banki czy firmy leasingowe) mogą ubiegać się o środki unijne dostępne w programach wspólnotowych. 

more

SME Instrument w Polsce

Data: 2016-10-28

SME Instrument - to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach Horyzontu 2020. Wniosek projektowy firmy Pixel Legend ze Szczecina, jako jedyny z Polski (spośród 69 krajowych projektów i łącznie 2 666 projektów w całej UE), otrzyma unijne finansowanie.

more

COSME cz. III

Data: 2016-10-28

W poprzednich numerach Biuletynu Euro Info zostały omówione działania realizowane w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME). 

more

1 mln euro na dywersyfikację oferty produktów turystycznych

Data: 2016-10-28

W dniu 9 lipca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest stymulowanie konkurencyjności w europejskim sektorze turystycznym poprzez wspieranie dywersyfikacji dostaw usług turystycznych i produktów. 

more
1 2 3 4 5 6 7