PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Przetargi publiczne w krajach UE 

 

Prezentujemy Państwu publikację Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, która jest przewodnikiem po regulacjach i procedurach zamówień publicznych, przydatnym z punktu widzenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne.

Podmioty zainteresowane zamówieniami ogłaszanymi w innych państwach UE znajdą w nim wskazówki:

  • gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych,
  • jakie wymagania muszą spełniać wykonawcy,
  • jakie dokumenty powinni przedstawić,
  • jakie obowiązują procedury oceny ofert oraz
  • procedury odwoławcze.

Rozwój systemu zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej i jego potencjał – wspólny rynek liczący około 500 mln konsumentów, powinien skłonić przedsiębiorców do poszukiwania możliwości oferowania polskich produktów i usług odbiorcom zagranicznym. Jednakże brak informacji o przepisach i obowiązujących procedurach może stanowić rzeczywistą barierę dla potencjalnych wykonawców. Mając na uwadze zapotrzebowanie na pozyskanie takiej wiedzy chcemy ułatwić, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, poruszanie się po tym rynku.


Publikacja została przygotowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

 

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej