PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Zamówienia publiczne na innowacje - do 11 grudnia 2018

Data: 2018-09-17

Komisja Europejska publikując zaproszenie do składania wniosków ma nadzieję, że konkurs pn. zmówienia publiczne na innowacje (PPI) przyczyni się do znacznego zwiększenia odsetka MŚP mających dostęp do rynku zamówień publicznych. Zwiększy to również widoczność i świadomość korzyści płynących...

more