PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Znaki towarowe i wzory przemysłowe w obrocie międzynarodowym

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi znaków towarowych i wzorów przemysłowych w obrocie międzynarodowym.Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do obejrzenia cyklu filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. Film ten jest poświęcony znakom towarowym i wzorom przemysłowym w obrocie międzynarodowym i został przedstawiony przez Panią Justynę Stefańczyk-Kaczmarzyk oraz Panią Dorotę Brzosko.

Kolejne odcinki filmu zostały poświęcone następującym tematom: (kliknięcie tytułu przenosi bezpośrednio do odpowiedniego odcinka)

Powitanie

1. Dlaczego powinno się chronić znaki towarowe – plusy i minusy
2. Co może być znakiem towarowym
3. Zanim zarejestrujesz – co trzeba sprawdzić
4. Rejestracja znaków w różnych systemach
5. Opłaty związane z rejestracją znaków towarowych
6. Zagrożenia po zgłoszeniu znaku a zagrożenia po rejestracji
7. Naruszenie praw do znaku – jak walczyć i się bronić
8. Komercjalizacja praw – czyli jak zarobić na znaku
9. Wzory przemysłowe i ich ochrona
10. Proces rejestracji wzoru

Materiały do pobrania: prezentacje

1. Dlaczego powinno się chronić znaki towarowe – plusy i minusy
2. Co może być znakiem towarowym
3. Zanim zarejestrujesz – co trzeba sprawdzić
4. Rejestracja znaków w różnych systemach
5. Opłaty związane z rejestracją znaków towarowych
6. Zagrożenia po zgłoszeniu znaku a zagrożenia po rejestracji
7. Naruszenie praw do znaku – jak walczyć i się bronić
8. Komercjalizacja praw – czyli jak zarobić na znaku
9. Wzory przemysłowe i ich ochrona
10. Proces rejestracji wzoru