PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Szkoła dla eksportera - Znakowanie zabawek znakiem CE

Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów, upoważnionych przedstawicieli), którzy wprowadzają zabawki do obrotu na terenie UE. Podczas szkolenia zostaną omówione procedury, dokumenty, wymagania niezbędne do obrotu zabawkami na terenie Wspólnoty Europejskiej.Powitanie: Znakowanie zabawek znakiem CE

 

 

 

 

Odc. 1: Znakowanie zabawek znakiem CE. Wstęp

Odc. 2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństw zabawek

Odc. 3: Wymagania szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa

Odc. 4: Informacje obowiązkowe na opakowaniach i etykietach zabawek

Odc. 5: Dokumentacja