PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce w UE i poza UE

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi wyzwań prawnych nowoczesnego e-commerce w UE i poza UE.Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do obejrzenia cyklu filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. Film ten jest poświęcony wyzwaniom prawnym nowoczesnego e-commerce w UE i poza UE i został przedstawiony przez Pana Rafała Malujdę.

Kolejne odcinki filmu zostały poświęcone następującym tematom: (kliknięcie tytułu przenosi bezpośrednio do odpowiedniego odcinka)

Powitanie

1. Regulaminy, sądy i prawo właściwe w świecie e-commerce – zasady dostawy i opodatkowania towarów i świadczenia usług

2. Internetowe systemy rozstrzygania sporów w e-commerce

3. Płatności

4. Własność intelektualna (IP) w e-commerce

5. Content as a Service – granice prawa autorskiego

6. Cloud computing i odpowiedzialność pośredników

7. Reklama w Internecie

8. Open Data – modele biznesowe a regulacje prawne

9. Data as a Service – przetwarzanie i ochrona danych osobowych

10. Prywatność, bezpieczeństwo i eIDAS

 

Materiały do pobrania: prezentacje

1. Regulaminy, sądy i prawo właściwe w świecie e-commerce – zasady dostawy i opodatkowania towarów i świadczenia usług

2. Internetowe systemy rozstrzygania sporów w e-commerce

3. Płatności

4. Własność intelektualna (IP) w e-commerce

5. Content as a Service – granice prawa autorskiego

6. Cloud computing i odpowiedzialność pośredników

7. Reklama w Internecie

8. Open Data – modele biznesowe a regulacje prawne

9. Data as a Service – przetwarzanie i ochrona danych osobowych

10. Prywatność, bezpieczeństwo i eIDAS