PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Szkoła dla eksportera - Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością

Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności produkują, dystrybuują lub wykorzystują opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością. Podczas szkolenia przedstawione zostaną akty prawne regulujące wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu opakowań, których przeznaczeniem jest kontakt z żywnością. Omówione zostaną również wymagania, jakie te opakowania muszą spełniać oraz jak powinny być oznakowane. Powitanie: Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością

 

 

 

 

Odc. 1: Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością. Wstęp

Odc. 2: Akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Odc. 3: Wymagania ogólne w odniesieniu do opakowań do żywności

Odc. 4: Migracja globalna i specyficzna z tworzyw sztucznych

Odc. 5: Deklaracja zgodności i dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo opakowań do żywności

Odc. 6: Dobra praktyka produkcyjna i higiena w produkcji opakowań do żywności