PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Międzynarodowe i zagraniczne zamówienia publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych.Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do obejrzenia cyklu filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. Film ten jest poświęcony międzynarodowym i zagranicznym zamówieniom publicznym i został przedstawiony przez Panią Małgorzatę Pałysę i Panią Barbarę Ziołkowską.

Kolejne odcinki filmu zostały poświęcone następującym tematom: (kliknięcie tytułu przenosi bezpośrednio do odpowiedniego odcinka)

Powitanie

1. Oferta Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP
2. Zostań dostawcą towarów i usłyg dla wybranych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
3. Rejestracja w bazie dostawców ONZ: United Nations Global Marketplace
4. Zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
5. Zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego
6. Szanse biznesowe dla firm w projektach realizowanych przez Bank Światowy
7. Zamówienia publiczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Materiały do pobrania: prezentacje

1. Oferta punktu informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP
2. Zostań dostawcą towarów i usłyg dla wybranych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
3. Rejestracja w bazie dostawców ONZ: United Nations Global Marketplace
4. Zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
5. Zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

6. Szanse biznesowe dla firm w projektach realizowanych przez Bank Światowy
7. Zamówienia publiczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju