PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Instrumenty wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi instrumentów wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do obejrzenia cyklu filmów szkoleniowo-informacyjnych, dedykowanych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcącym nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. Film ten jest poświęcony instrumentom wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i został przedstawiony przez Pana Michała Polańskiego, Pana Michała Gorzelaka oraz Panią Elżbietę Bugalską.

Kolejne odcinki filmu zostały poświęcone następującym tematom: (kliknięcie tytułu przenosi bezpośrednio do odpowiedniego odcinka)

Powitanie
1. Umiędzynarodowienie czy eksport? Działalność międzynarodowa polskich przedsiębiorców
2. Instytucje publiczne i instrumenty wsparcia eksportu
3. Regionalne Programy Operacyjne
4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
5. Program Operacyjny Polska Wschodnia
6. Pozafinansowe instrumenty wsparcia
7. Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
8. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE
9. Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Materiały do pobrania: prezentacje


1. Umiędzynarodowienie czy eksport? Działalność międzynarodowa polskich przedsiębiorców
2. Instytucje publiczne i instrumenty wsparcia eksportu
3. Regionalne Programy Operacyjne
4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
5. Program Operacyjny Polska Wschodnia
6. Pozafinansowe instrumenty wsparcia

7. Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
8. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE
9. Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w programach ramowych UE