PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Instrument MŚP w ramach H2020 – szkolenie dla przedsiębiorców

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Krajowym Puktem Kontaktowym Programów Badawaczych UE zaprasza przedsiębiorców do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020 - Instrument dla MŚP”

Seminarium odbędzie się 5 lutego 2015 r., w godzinach 10:00 – 16:00 w Warszawie, w salach ABC w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na seminarium w dniu 5 lutego 2015r.została zakończona ze względu na wyczerpanie puli miejsc. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w seminarium zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad za pośrednictwem internetu (ścieżka do transmisji seminarium online zostanie udostępniona w dniu poprzedzającym seminarium na stronie www.een.org.pl).

 

Dodatkowych informacji udziela: p. Monika Łuczak (monika_luczak@parp.gov.pl, tel.: 0-22 432 8703) i p. Wojciech Chatys (wojciech_chatys@parp.gov.pl, 0-22 432 7102).