PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Ochrona znaków towarowych”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.Seminarium odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00. Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 25 kwietnia br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatneDo udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

Dodatkowych informacji nt. seminarium udziela: Sławomir Biedermann, tel. (22)4327102, slawomir_biedermann@parp.gov.pl

Z powodu wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja została zakończona.