PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Obowiązki MŚP po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”, 30 czerwca, Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Obowiązki MŚP po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 30 czerwca 2015 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie (mailem na adres seminaria_een@parp.gov.pl lub faksem na nr 22 432 70 46) do dnia 26 czerwca br. załączonego formularza zgłoszeniowego.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela p. Mariusz Idzikowski, e-mail: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl, tel. 22 432 88 21

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Program

Formularz zgłoszeniowy