PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Internetowe narzędzia promocji w eksporcie”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Internetowe narzędzia promocji w eksporcie” organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.Seminarium odbędzie się 29 października 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w JM Hotelu, ul. Grzybowska 45, w godz. 09:30-14:30.

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Dodatkowych informacji udziela: p. Natalia Łajdych, natalia_lajdych@parp.gov.pl, tel.: 22 432 87 05.

Informujemy, że limit zgłoszeń na seminarium został wyczerpany.