PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium "VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP”,organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.Seminarium odbędzie się 14 maja 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00. Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 12 maja br.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie najnowszej praktyki dotyczącej rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Uczestnicy seminarium uzyskają informacje na temat zmian w zakresie VAT, które weszły w życie od kwietnia 2013 r. i od 2014 r.

Informujemy, że limit zgłoszeń na seminarium został wyczerpany.