PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium pt. „MŚP w Horyzoncie 2020”.

Zapraszamy na seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „MŚP w Horyzoncie 2020”.Seminarium, organizowane przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP, odbędzie się 6 listopada 2013 r. , w godz. 10:30 - 14:30 w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Sienna Center, budynek 3, ul. Sienna 73, sala Saturn/Jowisz.

Horyzont 2020 jest nowym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Uczestnicy seminarium poznają strukturę i zasady uczestnictwa w programie. Omówione zostaną w szczególności działania i instrumenty finansowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Seminarium poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

 

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

 

Z powodu wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja została zakończona.