Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium pt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne", 21 czerwca 2017 r., Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne"Seminarium odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:30-14:00.

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

PROGRAM

ZAREJESTRUJ SIĘ

Enterprise Europe Network - Seminarium Europejskie Przedsiębiorstwo

 

Zarejestruj się:

Seminarium*


Czy informacja o Seminarium dotarła do Państwa:

Czy chcesz otrzymywać aktualne informacje m.in. o seminariach za pośrednictwem newslettera?

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika. 

Kontakt: Mariusz Idzikowski, Departament Promocji Gospodarczej, PARP, tel.: 0-22 432 88 21.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Rozwoju  ze środków budżetu państwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*


 

 

Jak dojechać?