PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Ochrona danych w sieci - obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E-privacy, 8 maja 2018 r., Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Ochrona danych w sieci - obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E-privacy".

Podczas seminarium jego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji kogo dotyczy rozporządzenie E-privacy i jak należy rozumieć pojęcia pojawiające się w nim. Zostaną omówione również zagadnienia: przetwarzania danych pochodzących z łączności elektronicznej, zapisywania informacji na urządzeniu należącym do użytkownika sieci, ograniczenia stosowania usług łączności elektronicznej (w tym w związku z działaniami marketingowymi).Seminarium odbędzie się 8 maja 2018 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:30-14:30.

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

PROGRAM

Enterprise Europe Network - Seminarium Europejskie Przedsiębiorstwo

Zarejestruj się:

Wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką*. 

Seminarium*


Czy informacja o Seminarium dotarła do Państwa:

Czy chcesz otrzymywać aktualne informacje m.in. o seminariach za pośrednictwem newslettera?

Czy chcesz otrzymywać bezpłatny egzemplarz Biuletynu Euro Info? (możliwe tylko w obrębie województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego)


Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika. 

Kontakt: Aneta Nagrodkiewicz, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, PARP, tel.: 0-22 432 85 47.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  ze środków budżetu państwa.

Dane są gromadzone i przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w celu wykonywania na Państwa rzecz usługi/lub udzielenia wsparcia w ramach zadań realizowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP i to te zadania realizowane w interesie publicznym stanowią podstawę prawną przetwarzania danych.

Pozostałe informacje, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Danych Osobowych dostępne są w Zasadach ochrony danych osobowych w PARP na stronie www.parp.gov.pl/regulamin-ochrony-danych-osobowych.


 

 

Jak dojechać?