PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium pt. "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla MŚP", 28 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" organizowanym przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm".Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:00-14:30.

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia małych i średnich firm z funduszy UE, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów, do których nabory rozpoczynają się w pierwszej połowie 2017 roku. 

PROGRAM

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC. REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Zobacz prezentacje ze spotkania

Seminarium Europejskie Przedsiębiorstwo

 

 

 

 

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika. 

Kontakt: Mariusz Idzikowski, Departament Promocji Gospodarczej, PARP, tel.: 0-22 432 88 21.

 

Jak dojechać?